Nedap – detekcia ruje

Nedap Lactivator

Nedap Agri ponúka v súčasnosti najpresnejšiu technológiu vo svete na detekciu ruje a optimálny čas inseminácie. Zariadenie Nedap Lactivator v reálnom čase detekuje kravy v ruji kdekoľvek na farme, 24hodín denne, 7 dní v týždni. Tento nový systém môže detekovať ruje na veľké vzdialenosti – cca až 1000 metrov od inštalovanej antény. Cez e-mail alebo SMS môžete sledovať u všetkých vašich kráv ruje – kedykoľvek a kdekoľvek.

Nedap Smarttag

Nedap monitoring je synonymom pre inteligentné riešenie:

 • 24hodín denne, 7 dní v týždni detekcia ruje
 • Systém určí optimálnu dobu inseminácie
 • Sleduje príjem krmiva
 • Monitoruje rumináciu
 • 90% spoľahlivosť detekcie
 • Znížená aktivita naznačuje možné zdravotné problémy kráv
 • Možnosť využitia identifikácie zvierat pre potreby kontroly úžitkovosti a ostatných aplikácií (ISO)
 • Rýchla návratnosť investícií

Nedap Smarttag

Ako funguje Lactivator, základné princípy:

Nedap Lactivator activity period

 • Lactivator zobrazí aktivitu kráv v dvoj-hodinovom období (viď. vyššie umiestnený obrázok).
 • Činnosť v jednom období porovnáva s činnosťou v rovnakom období v predchádzajúcich dňoch.
 • Upozornenie je odoslané v prípade, ak sa dostatočne zvýšila aktivita kravy, alebo výrazne poklesla v priebehu niekoľkých po sebe idúcich periódach.
 • Lactivator odošle aj predbežné upozornenie, ak je zrejmé zvýšenie alebo zníženie aktivity.
Ďalšie zaujímavé videá nájdete na stránke:
http://www.nedap-lactivator.com/videokanaal/

Detekcia ruje v reálnom čase
Inštalácia zariadenia
Znaky ruje
Detekcia ruje v 4 krokoch:
Nedap Lactivator - systém a prvky rozhrania: